Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op nagelproducten Lartisan aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door nagelproducten lartisan schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van nagelproducten Lartisan
.
1.4 Nagelproducten Lartisan is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met nagelproducten Lartisan komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op nagelproducten Lartisan zijn in euro's en exclusief BTW vermeld en exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van nagelproducten Lartisan tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via nagelproducten Lartisan kan op de volgende wijze worden betaald: door vooraf betaling, het bedrag over te maken op Rabobank  rekening NL66RABO0148953522 t.n.v Nagelproducten Lartisan en via iDEAL.
4.2 Boven de € 55,00 excl. btw worden er geen verzendkosten gerekend. De verzendkosten zijn € 4,95.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Nagelproducten Lartisan streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van betaling te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag niet worden geretourneerd.
6.2 Reclames binnen 24 uur melden.
6.3 Bij retournering dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd
6.4 Retourneren alleen in overleg.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Nagelproducten Lartisan is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van nagelproducten Lartisan.
7.4 Als nagelproducten Lartisan om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Uv Lampen
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Artikel 8 Links naar websites voor derden
De nagelproducten Lartisan Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van nagelproducten Lartisan en nagelproducten Lartisan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Nagelproducten Lartisan is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site.

Artikel 9 Opleidingen kunnen niet worden geannuleerd.
Wel kan voor een andere datum gekozen worden.

Artikel 10 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van nagelproducten Latisan

Voor informatie kunt u een mail sturen naar:
info@nagelproducten-lartisan.nl


 Contactinformatie:


Socialmedia: